De staat van de sociale advocatuur


Wat is de staat van de sociaal advocatuur? Hoe kijkt u aan tegen de aangekondigde stelselherziening van de minister voor Rechtsbescherming?

Met deze enquête probeert de SP de mening en de standpunten van de sociaal advocaten in kaart te brengen, zodat wij deze kunnen betrekken bij de debatten die nog zullen volgen over de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Deze enquête is bedoeld voor advocaten die geregeld op toevoegingsbasis werken.
Het invullen kost u ongeveer 5 minuten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP

Ik wil op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten van de enquete.
Ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws van Lilian en de SP.
Ik wil lid worden van de SP.

1. Verleent u geregeld rechtshulp op basis van de door de Staat gefinancierde rechtshulp, de zogenaamde toevoeging?
Ja
Nee