0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Belastingdienst aan het woord

Beste medewerker van de Belastingdienst,

Het zijn roerige tijden voor mensen die werken bij de Belastingdienst. De toeslagenaffaire is heftig en heeft geleid tot veel debat, nieuwe bestuurders, nieuwe staatssecretarissen en een voorstel voor reorganisatie. Ik kan me goed voorstellen dat dit geen prettige tijd is geweest. Dat er veel waardering is voor het werk van de Belastingdienst, komt lang niet altijd tot uiting. Debat wordt gevoerd over uw hoofd heen. Om te weten wat er bij u speelt en wat u vindt van de huidige situatie bij de Belastingdienst wil ik u vragen om mee te doen aan deze enquête over uw werk en de politieke invloed daarop.

Ja, het is ongebruikelijk dat een volksvertegenwoordiger een ambtenaar vragen stelt over zijn of haar werk. Ik doe dit omdat juist u weet wat er goed gaat en wat beter moet, ook als het gaat om politieke besluitvorming. Deze enquête is een poging om de kloof die er is tussen de werkvloer en de politieke leiding te verkleinen. Het is niet bedoeld om ‘af te rekenen’, maar om te gaan bouwen aan een Belastingdienst om trots op te zijn.

De gegevens uit de enquête zullen worden verwerkt en het rapport zal worden aangeboden aan de nieuwe staatssecretaris. Zo kan hij goed rekenschap geven van de opdracht die hij heeft, zeker naar u toe. Gegevens worden door ons uiteraard vertrouwelijk behandeld!

Veel dank voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,

Renske Leijten
Tweede Kamerlid SP