Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Chauffeurs in de Hoofdrol

Beste chauffeur,

De Europese Commissie heeft op 31 mei haar zogenaamde ´mobiliteitspakket´ gepresenteerd. Het pakket bevat voorstellen om duurzaamheid en eerlijke concurrentie in wegtransport te bevorderen. Met de voorstellen beoogt eurocommissaris voor transport Bulc onder andere de veiligheid op de weg te bevorderen, uitstoot terug te dringen en kansen van digitalisering te benutten.

De maatregelen betekenen veel voor jou als chauffeur. Er worden bijvoorbeeld andere regels voor rij- en rusttijden gemaakt. Daarnaast komen er nieuwe regels voor cabotage (transport door vervoerders uit een ander land). Verder zijn er voorstellen om de ´brievenbus´- bedrijven uit te bannen en voor betere handhaving om misbruik en fraude tegen te gaan. Met deze voorstellen beweert de Commissie ook de schending van werknemersrechten aan te pakken.

Wij hebben niet het idee dat de Commissie bereikt waar wij samen met jou al jaren voorstellen voor hebben gedaan. Er worden geen grote stappen gezet om de situatie voor jou te verbeteren en een einde te maken aan de wantoestanden, zoals overvolle parkeerplaatsen, onderbetaling, uitbuiting en oneerlijke concurrentie.

Wij willen graag jouw mening horen over bepaalde onderdelen van de voorstellen. Dat is erg belangrijk want daarmee geef je onze stem meer gewicht. De voorstellen hebben vergaande gevolgen voor jou. De resultaten van de enquête zijn een goed middel om te laten horen welke gevolgen dat zijn.

 Op 15 juli heb jij de hoofdrol. Dan gaan we de resultaten van deze korte enquête presenteren en met jullie bespreken. We willen dan ook bespreken hoe we verder gaan strijden tegen deze nieuwe regels.

 

Deze enquête bestaat uit 5 onderdelen.
 

  1. Algemeen

  2. Cabotage

  3. Detachering

  4. Brievenbusmaatschappijen

  5. Rij- en rusttijden.